План устранения предписания от 22.11.2014 г. №801-17/2362